Nau DE LLOGUER A SALT
Referéncia: 646

parking

oficines

portes accés
Nau entre mitgeres de 300 m² mes 70 m² altell, preparat per oficines en zona comercial del Polígon Torre Mirona. Compta amb porta per entrada de camions i sortida posterior d'emergència. Actualment te divisions interiors que es conservarien o es retirarien segons les necessitats de qui llogui la nau. Hi hauria la possibilitat de 70 m² més de oficicines.
 • Preu: 1.500 €/mes
 • Superfície nau: 370 m2
 • Superfície oficines: 70,00 m2
 • Superfície solar: 300,00 m2
 • Moll carrega/descarrega: No
 • Pont grua: No
 • Planta diàfana: Sí
 • Alçada sostre: 5,90m
 • Aïllants: No
 • Sortida de fums: No
 • Sistema seguretat: No
Zona:
TORRE MIRONA,
SALT
GIRONA

Zona aproximada de l'immoble:
Sol·liciti informació:
 
 
Metro Habitat - C/ Migdia, 38, 17002 Girona. Tel. 972 21 29 24 - Fax. 972 21 14 16 - immo@metrohabitat.com
API   aicat 1780
MH